Ε/Γ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ – ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ (LIVE AND FRESH FISH)

Ζωντανό φαγγρί, λιρθίνι, σκαθάρι, στήρα (live seabream, pandora, black seabream, golden grouper)
Ζωντανά ψάρια στο Ε/Γ Ταξιδεύοντας… Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα!!!