Ε/Γ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ – ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΤΗΡΑ & ΚΟΛΟΧΤΥΠΑ (LIVE GOLDEN GROUPER & FLAT LOBSTER)

    Ζωντανή στήρα και ζωντανή κολοχτύπα στο Ε/Γ Ταξιδεύοντας… Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα!!!  

Ε/Γ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ – ΖΩΝΤΑΝΑ ΨΑΡΙΑ (LIVE AND FRESH FISH)

Ζωντανό φαγγρί, λιρθίνι, σκαθάρι, στήρα (live seabream, pandora, black seabream, golden grouper) Ζωντανά ψάρια στο Ε/Γ Ταξιδεύοντας… Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα!!!